Zinkaswegen in De Kempen

Logo Witteveen+BosWitteveen+Bos kreeg van ABDK de opdracht de aanwezigheid van zinkassen in een groot aantal gemeenten in De Kempen die in kaart gebracht moesten worden te coördineren. In het verleden zijn hier zinkassen gebruikt als funderings- en wegverbeteringsmateriaal. Deze kunnen verontreinigende stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens en milieu.

Onderzoek

Het onderzoek betreft 750 kilometer weg in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg en wordt samen met Tauw, Medusa Explorations, Fugro en Fransen Milieutechniek uitgevoerd. Innovatieve geofysische onderzoekstechnieken worden ingezet. Deze zijn beproefd tijdens de pilots en worden aangevuld met recente inzichten. Vergeleken met traditioneel bodemonderzoek wordt een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd en de overlast sterk beperkt. Op basis van de uitkomsten worden de risico’s in kaart gebracht. Hiermee wordt de basis gelegd voor prioriteitstelling van saneringsmaatregelen.

Zinkaswegen in De Kempen, de meetbusInformatiefilm

Witteveen+Bos heeft artic multimedia gevraagd een informatiefilm te maken over 'Zinkaswegen in De Kempen'. Artic multimedia koos voor het toevoegen van animaties om het verhaal beter uiteen te kunnen zetten.

 

Uiteindelijk is er ook een versie met Engelse ondertitels gemaakt voor geïntresseerden in het buitenland. Hieronder kunt u de Nederlandse versie in z'n geheel bekijken.

Zinkaswegen in De Kempen

Informatiefilm over zinkaswegen in De Kempen.
Klik op het 'play' knopje hier links om de film te bekijken.

Zinkaswegen plaatjes
Artic portfolio Werk