Verkeersverwachting

Logo Witteveen+BosWitteveen+Bos heeft een systeem ontwikkeld waarmee verkeersverwachtingen worden gemaakt voor het hoofdwegennet in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het betreft verwachtingen van de filedruk voor de komende drie maanden. Daarbij wordt rekening gehouden met diverse invloeden zoals evenementen, wegwerkzaamheden, seizoensinvloeden en weer. De verwachtingen worden elke dag geüpdatet.

VerkeerscentraleWebapplicatie

Via een webapplicatie worden de verwachtingen 24 uur per dag beschikbaar gesteld aan de verkeerscentrale Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat in Geldrop. De gegevens worden onder andere gebruikt voor het beter benutten van de infrastructuur. Dit gebeurt door effectieve(re) inzet van maatregelen voor mobiliteits- en verkeersmanagement en voor het optimaliseren van de operationele inzet van weginspecteurs en (coördinerend) wegverkeersleiders en andere interne processen van Rijkswaterstaat.

 

Toepassingen

Het systeem is in 2012 ontwikkeld en nu (eind 2012) operationeel binnen een pilot van Rijkswaterstaat. Het wordt op dit moment getest en ingeregeld. Toepassingen van het systeem zijn zeer divers en praktisch van aard. Het huidige systeem kan (soms met beperkte aanpassingen) gebruikt worden voor:

 

- tijdig signaleren van risico’s op het netwerk

- aangeven wat de bijbehorende oorzaken (invloeden) zijn

- berekenen van verwachte hinder bij wegwerkzaamheden of bij evenementen

- berekenen van verwachte hinder bij incidenten (bijvoorbeeld voor Cross Border Management)

 

Verkeersverwachting

Klik hier links op de video icoon om de film te kunnen bekijken

Verkeersverwachting
Artic portfolio Selectie van ons werk